HFD ber EU-domstolen avgöra regler vid kamerahämtning Admin juni 17, 2024

HFD ber EU-domstolen avgöra regler vid kamerahämtning

Domar och rättsfall
Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige ber EU-domstolen om vägledning gällande vilken artikel som ska tillämpas vid insamling av persondata via en kroppsburen kamera. Frågan har uppstått i en tvist mellan en privatperson och en kommun angående inspelning av en politisk debatt på en offentlig plats.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.