Stiftelse för miljövård befriad från skattskyldighet Admin juni 14, 2024

Stiftelse för miljövård befriad från skattskyldighet

Blog
En stiftelse som ger bidrag för miljövård till enskilda näringsidkare har undantagits från skattskyldighet för vissa inkomster efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige. Skattemyndigheterna ifrågasatte stiftelsens ändamål, men domstolen bedömde att att insatserna för att främja miljövården kan anses vara ett allmännyttigt ändamål. Stiftelsens rådgivare välkomnar domen som sätter ett viktigt rättsligt prejudikat.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.