Kommunen har rätt att avslå bostadsanpassningsbidrag enligt HFD Admin juni 14, 2024

Kommunen har rätt att avslå bostadsanpassningsbidrag enligt HFD

Domar och rättsfall
En kommun kan avslå en ansökan om bostadsanpassningsbidrag om åtgärderna avviker från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet, fastställer Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen har ansvar för att säkerställa tillgänglighet.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.