Kammarrätten stödjer Skatteverkets beslut om skattekorrigeringsregel Admin juni 14, 2024

Kammarrätten stödjer Skatteverkets beslut om skattekorrigeringsregel

Blog
En kammarrätt har fastslagit att Skatteverkets beslut att höja ett företags skattegrundande resultat och ta ut skattetillägg på grund av felaktiga avdrag för interna fakturor i en utländsk koncern är korrekt. Beslutet kan ses som en varning för företag som försöker undvika skatt genom interna transaktioner med utländska moderbolag.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.