Kammarrätten begränsar rätten till allmänna handlingar Admin juni 14, 2024

Kammarrätten begränsar rätten till allmänna handlingar

Domar och rättsfall
Kammarrätten har bekräftat att tystnadsplikten enligt YGL kan begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar, vilket har resulterat i att klaganden nekats utlämnande av en omaskerad e-postlogg från Forskningsrådet för hållbar utveckling.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.