Avslag på kärandes talan om företagshemligheter Admin juni 14, 2024

Avslag på kärandes talan om företagshemligheter

Domar och rättsfall
Kärandens talan om röjande eller utnyttjande av företagshemligheter mot en annan part avslås av Stockholms tingsrätt på grund av bristande bevisning. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att käranden inte kunde visa att motparten hade delat eller använt deras företagshemlighet. Detta visar på vikten av att bevisa påståenden inom immaterialrätten.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.