Kammarrätten: Lista över gode män och förvaltare ska lämnas ut Admin juni 13, 2024

Kammarrätten: Lista över gode män och förvaltare ska lämnas ut

Domar och rättsfall
Kammarrätten i Stockholm har beslutat att en lista på gode män och förvaltare med fem eller fler uppdrag inte omfattas av sekretess och ska därför lämnas ut, vilket ökar insynen och kontrollen över dessa tjänster. Beslutet bevarar dock viss integritetsskydd för enskilda personer och kan bidra till att förbättra kvaliteten på tjänsterna.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.