HD ändrar rättspraxis gällande arvstvister Admin juni 13, 2024

HD ändrar rättspraxis gällande arvstvister

Domar och rättsfall
Enligt en ny dom från Högsta domstolen finns det ingen nödvändig processgemenskap mellan en testamentstagare och efterarvingar vid klander av ett testamente, vilket påverkar hur framtida juridiska tvister om testamente och arv hanteras. Klander som enbart riktas mot testamentstagaren ska inte avvisas. Beslutet kan också påverka hur testamenten skrivs i framtiden och hur familjer arbetar med att utforma dokumenten.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.