Tvist om fastighetsköp avgjord i Hovrätten Admin juni 12, 2024

Tvist om fastighetsköp avgjord i Hovrätten

Domar och rättsfall
Hovrätten har fattat beslutet att det inte finns tillräckligt med bevisning mellan tvisten om ett fastighetsköp där svarande skulle köpa fastigheten som en bulvan för kärandens räkning. Därmed har svaranden endast behövt betala det medgivna beloppet och käranden får inte något skadestånd eller ersättning för fastigheten. Fallet visar vikten av att ha tillräckliga bevis för att kunna styrka ett avtal vid tvister.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.