Spansk läkare dömd för sexualbrott fick barn via surrogat innan gripandet Admin juni 12, 2024

Spansk läkare dömd för sexualbrott fick barn via surrogat innan gripandet

Nyheter

En spansk läkare, som för närvarande avtjänar ett fängelsestraff för sexualbrott mot 45 barn i Sverige, lyckades anlita en spansk surrogatagentur för att få ett eget barn innan han greps. Detta avslöjas i SVT Dokument inifrån.

Läkaren dömd för sexualbrott mot barn

Den spanska läkaren arbetade på flera olika vårdinstanser i Sverige och dömdes i början av 2020 för sexualbrott mot barn, många av brotten begicks mot patienter. Han dömdes till fängelse och livstids utvisning från Sverige. Trots detta lyckades han innan gripandet anlita en surrogatagentur i Spanien för att få ett barn.

Barnet föddes i Ukraina

Läkaren greps när han skulle hämta sin nyfödda dotter i Ukraina. Dottern föddes efter att han hade anlitat den spanska surrogatagenturen. Enligt SVTDokument inifrån, som samarbetat med spanska journalister, registrerades mannen som far till flickan när hon var nyfödd. Flickan är nu spansk medborgare och bor hos mannens föräldrar i Spanien, där läkaren också avtjänar sitt fängelsestraff.

Surrogatagenturen försvarar sitt agerande

Den spanska surrogatagenturen hävdar i ett mejl att läkaren uppförde sig exemplariskt och att alla regler och rutiner följdes när de skrev avtal. De sociala myndigheterna i Spanien känner till mannens brottshistoria, men har valt att inte kommentera hur eller om de kommer att agera för att skydda flickan. Det verkar som att flickans säkerhet i praktiken vilar på läkarens släktingar.

Både läkaren och hans föräldrar har via olika representanter avböjt att medverka i SVT Dokument inifrån: Vi ska ha barn.

Brist på reglering för surrogatagenturer

Enligt Michael Hellner, professor inom internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet, finns det inga garantier för att något liknande inte skulle kunna hända via svenska agenturer, särskilt inte om personen är ostraffad.

– Det finns inget uttalat ansvar eftersom agenturerna inte är lagreglerade, säger Hellner.

Det finns inga kända fall där liknande händelser inträffat via svenska surrogatagenturer. Kravet på kontroller avgörs idag av länderna där klinikerna ligger och är inte reglerat i svensk lag.

En komplex och oreglerad marknad

Surrogatmödraskap är en komplex och ofta oreglerad marknad som kan utnyttjas av individer med kriminell bakgrund. Denna brist på reglering och övervakning innebär att det finns risker för att barn hamnar i olämpliga och farliga miljöer.

Behov av strängare regler

Fallet med den spanske läkaren belyser behovet av strängare regler och kontroller för surrogatagenturer, både i Sverige och internationellt. För närvarande finns inga omfattande internationella standarder eller lagar som reglerar surrogatmödraskap, vilket gör det svårt att säkerställa barnens säkerhet och välfärd.

Att införa striktare regler och kontroller skulle kunna bidra till att förhindra att personer med kriminell bakgrund får tillgång till surrogatmödraskapstjänster och därmed skydda barn från att hamna i farliga situationer. Det är också viktigt att säkerställa att barnens rättigheter och bästa intresse alltid står i centrum för alla beslut som rör deras vård och uppväxt.

Slutord

Fallet med den spanske läkaren visar på de allvarliga brister som finns inom surrogatmödraskapsindustrin och behovet av att stärka regelverket för att skydda barn och säkerställa att de hamnar i trygga och kärleksfulla miljöer. Genom att införa strängare regler och kontroller kan samhället bättre skydda barnens rättigheter och säkerhet, och förhindra att liknande fall inträffar i framtiden.