Kammarrätten avslår mans överklagande om pensionsgrundande inkomst Admin juni 12, 2024

Kammarrätten avslår mans överklagande om pensionsgrundande inkomst

Domar och rättsfall
Kammarrätten i Sverige har avslagit en man som begärde att hans pensionsgrundande inkomst skulle räknas om för att bättre återspegla hans verkliga inkomst. Domstolen menade att hans inkomst hade hanterats enligt den gällande regleringen och att det inte fanns något fel att åtgärda genom förvaltningslagen. Beslutet har betydelse för alla inom socialförsäkrings- och förvaltningsprocessrätt.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.