Hovrätten fastställer: Rören ledde inte till kärandenas fastighet Admin juni 12, 2024

Hovrätten fastställer: Rören ledde inte till kärandenas fastighet

Domar och rättsfall
En ny dom från Hovrätten har fastställt att rören under en fastighet inte leder direkt till grannens fastighet utan till en väg som förvaltas av en samfällighet, vilket påverkar rättigheterna för fastighetsägare att leda vatten och andra ämnen till och från sina fastigheter. Hovrättens dom påminner om samfälligheters rättigheter och ansvar samt vikten av att vara informerad om fastighetsägares skyldigheter i hanteringen av vatten och ämnen som kan påverka fastigheter.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.