Hovrätten fastslår ogiltigförklaring av skiljedom Admin juni 12, 2024

Hovrätten fastslår ogiltigförklaring av skiljedom

Domar och rättsfall
En skiljedom har ogiltigförklarats av en svensk hovrätt eftersom den ansågs vara oförenlig med grundsatserna för rättsordningen i Sverige. Beslutet har väl mottagits av juridiska kretsar och påminner om vikten av att följa grundläggande rättsprinciper i privaträttsliga tvister.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.