Felaktiga uppgifter om patient kritiseras av JO Admin juni 12, 2024

Felaktiga uppgifter om patient kritiseras av JO

Domar och rättsfall
Justitieombudsmannen har kritiserat Akademiska sjukhuset i Region Uppsala för att ha lämnat felaktiga uppgifter om en patient under flera års tid. Flera chefsöverläkare har lämnat felaktiga uppgifter om patienten i olika handlingar vilket har påverkat hanteringen av personens vård- och behandlingsplan. JO påpekar vikten av att vara noggrann och korrekt i vårddokumentationen och Region Uppsala har lovat att se över sina rutiner för att undvika liknande situationer i framtiden.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.