MÖD beslutar: Fastighet kvar i gemensamhetsanläggning Admin juni 11, 2024

MÖD beslutar: Fastighet kvar i gemensamhetsanläggning

Domar och rättsfall
En tvist mellan fastighetsägare kring en gemensamhetsanläggning i Roslagen har avgjorts till förmån för de övriga fastighetsägarna. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) beslutade att fastigheten fortsatt ska ingå i anläggningen och betala sina andelar av kostnaderna för skötsel och underhåll, vilket visar att det kan vara svårt att lämna en gemensamhet om övriga medlemmar inte är överens.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.