Kammarrätten beslutar: Mall för HVB-hem allmän handling Admin juni 11, 2024

Kammarrätten beslutar: Mall för HVB-hem allmän handling

Domar och rättsfall
En mall för inskrivning på ett HVB-hem anses vara en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen, enligt Kammarrätten. Detta ger allmänheten rätt att begära ut dokumentet och granska hur inskrivning på HVB-hem sker. Beslutet stärker principen om öppenhet och transparens i samhället, men organisationer måste fortfarande skydda känslig information och kan neka begäran om utlämning vid rättmätiga skäl.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.