Stränga regler för språkkrav på EU-produkter Admin juni 10, 2024

Stränga regler för språkkrav på EU-produkter

Domar och rättsfall
Företag som säljer produkter inom EU måste enligt Generaladvokaten, Henrik Saugmandsgaard Øe, ha tydliga varningar på ett officiellt språk som accepteras i medlemsstaten. Det kan innebära att företag behöver producera etiketter och bruksanvisningar på flera språk beroende på vilket EU-land produkterna säljs på. Produkter som säljs via internet till en konsument i ett annat EU-land måste ha information på mottagarlandets språk. Åtgärden är till för att skydda konsumenterna och främja en fri rörlighet för varor inom EU.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.