Smarta klockor för barn: Trygghet eller risk? Admin juni 10, 2024

Smarta klockor för barn: Trygghet eller risk?

Nyheter

Smarta klockor för barn har blivit allt mer populära bland föräldrar som vill ha koll på sina barn och ge dem en känsla av trygghet. Men hur säkra är dessa enheter mot hackning? Ett test utfört av studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) visar att det är möjligt att avlyssna, ta bilder och skicka falska meddelanden genom att hacka en sådan klocka.

Sårbarheter avslöjade

Lage Hahn Linusson och Lukas Bergström, studenter vid KTH, hackade en smart klocka för barn som en del av sitt examensarbete. I ett experiment med SVT demonstrerade de hur en hackare kunde skicka falska meddelanden och avlyssna klockans omgivning.

– Vi vet att det finns många sårbarheter i sådana här enheter, säger Pontus Johnson, professor på KTH och föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet till SVT.

Avlyssning via en smart klocka innebär en betydande risk. Utöver risken att någon kan skada barnet finns också hotet att känslig information kan avslöjas, särskilt om barnets förälder har ett arbete som innebär hantering av hemligheter.

En bredare problematik

Enligt Pontus Johnson är sårbarheterna inte unika för just denna modell av smart klocka. Många smarta enheter på marknaden delar liknande säkerhetsbrister.

– Det är en fråga om resurser, att bygga säker programvara kräver mycket pengar, energi och kompetens. Det är något som inte alla företag har råd med, säger han.

Råd till föräldrar

Föräldrar som överväger att köpa smarta klockor till sina barn bör tänka noga på säkerhetsaspekten. Pontus Johnson betonar vikten av att inte välja de billigaste alternativen på marknaden.

– Generellt sett skulle jag säga att man ska låta bli att köpa alltför billiga prylar. Säkerhet är inte gratis, säger han.

Att investera i en dyrare och mer pålitlig produkt kan minska risken för hackning och därmed skydda barnets säkerhet och integritet bättre.

Vad kan föräldrar göra?

Föräldrar kan vidta flera åtgärder för att förbättra säkerheten när de använder smarta klockor för barn:

  1. Undersök produkten: Läs recensioner och undersök om det finns några kända säkerhetsproblem med produkten innan du köper den.
  2. Uppdatera programvaran: Se till att klockans programvara är uppdaterad med de senaste säkerhetsuppdateringarna.
  3. Begränsa funktioner: Om möjligt, stäng av funktioner som inte är nödvändiga, såsom kameror och mikrofoner, när de inte används.
  4. Stark autentisering: Använd starka lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering om det finns tillgängligt.
  5. Kontakta tillverkaren: Om du har frågor eller oro kring säkerheten, kontakta tillverkaren för att få mer information om vilka åtgärder som har vidtagits för att skydda enheten mot hackning.

Framtiden för smarta klockor

Den snabba utvecklingen av smart teknik innebär att säkerhetsutmaningarna kommer att fortsätta. Det är viktigt att både tillverkare och konsumenter är medvetna om riskerna och arbetar aktivt för att förbättra säkerheten. För föräldrar innebär det att vara informerade och göra medvetna val för att skydda sina barn i en alltmer uppkopplad värld.