Kammarrätten: Kölistor för barnomsorg är allmän handling Admin juni 10, 2024

Kammarrätten: Kölistor för barnomsorg är allmän handling

Domar och rättsfall
Kammarrätten har beslutat att kölistor för barnomsorg är allmänna handlingar och måste lämnas ut om det inte finns hinder på grund av sekretess. Detta innebär större öppenhet och möjlighet för media att undersöka och rapportera om skillnader i kötider mellan olika områden och förskolor. Sekretess gäller fortfarande för personlig integritet och företagshemligheter.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.