Hovrätten: Våld i självförsvar inte straffbart Admin juni 10, 2024

Hovrätten: Våld i självförsvar inte straffbart

Domar och rättsfall
Hovrätten har upphävt tingsrättens dom gällande våld i självförsvar efter en attack i en persons eget hem, eftersom det ansågs vara proportionalitetsbedömt och nödvändigt för att avvärja attacken. Hovrättens beslut kan påverka framtida domar i självförsvar.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.