Hovrätten fråntar elbolag ansvar i brandskadeärende Admin juni 10, 2024

Hovrätten fråntar elbolag ansvar i brandskadeärende

Domar och rättsfall
En svensk hovrätt har fastställt att ett elbolag inte är skyldigt att ersätta skador på grund av en brand som orsakats av en transformatorstation, eftersom ellagens skadeståndsregler inte utökar den allmänna principen om strikt ansvar för farlig verksamhet. Högsta domstolen ska nu pröva ärendet.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.