HFD beviljar resning i skattefall Admin juni 10, 2024

HFD beviljar resning i skattefall

Domar och rättsfall
Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat ett bolag resning i ett inkomstskattemål där både bolaget och dess ägare har blivit beskattade för samma inkomst. Beslutet har stor betydelse för företagare och skattebetalare i Sverige och ger bättre riktlinjer för Skatteverkets tillämpning av lagen.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.