Amfetamin för 37 miljoner hittades i dieseltank – Lastbilschaufför åtalas Admin juni 10, 2024

Amfetamin för 37 miljoner hittades i dieseltank – Lastbilschaufför åtalas

Nyheter

I februari i år stoppades en lastbil från Serbien vid färjeläget i Helsingborg. Tullpersonalen blev misstänksamma när chauffören uppträdde nervöst. Det visade sig snart att deras misstankar var välgrundade. I lastbilens dieseltank hittades 188 kilo amfetamin, till ett gatuvärde på över 37 miljoner kronor. Nu åtalas lastbilschauffören för synnerligen grovt narkotikabrott, men han hävdar att han agerat under hot.

Nervöst beteende väckte misstankar

Det var den 17 februari som den serbiske lastbilschauffören stoppades av tullen i Helsingborg. Han hade kört från Serbien för att hämta ett lastbilssläp som han påstod hade köpts från ett företag i Helsingborg. Chauffören visade upp skärmdumpar på sin mobiltelefon som visade släpets adress. Men när Tullverkets utredare kontaktade företaget, upptäcktes bluffen – släpet var inte sålt och skulle inte hämtas av någon.

Narkotikahund och scanner avslöjade smugglingen

Tullens narkotikahund markerade vid lastbilens dieseltank, vilket ledde till att hela lastbilen scannades. Det var då de upptäckte 188 kilo amfetamin dolt i tanken. Detta fynd har ett gatuvärde på över 37 miljoner kronor, vilket gör det till en av de större narkotikabeslagen i Sverige på senare tid.

Chauffören: Agerade under hot

Den 45-årige serbiske lastbilschauffören åtalas nu för synnerligen grovt narkotikabrott. Han förnekar att han medvetet smugglat amfetamin men erkänner införsel av knappt 500 gram cannabis som också hittades i bilen. Chauffören hävdar att han inte visste om att det fanns amfetamin i tanken och att han agerade under hot. Under förhören svarar han inte på alla frågor, med hänvisning till att det finns en hotbild mot hans familj.

Oklara kontakter

En genomgång av mannens mobiltelefon visade att han hade haft kontakt med en annan person under resan, men utredningen har inte kunnat fastställa vem denna person är. Ingen annan har åtalats i samband med detta fall, vilket lämnar många frågor obesvarade om hur och varför drogerna placerades i lastbilen.

Ökande mängder beslagtagen narkotika

Fallet i Helsingborg är en del av en större trend där Tullverket beslagtar allt mer narkotika. Under 2023 beslagtogs 1162 kilo cannabis av Tullverket, mer än en fördubbling jämfört med året innan då siffran var 548 kilo. Denna ökning av beslag speglar både en ökad smuggling och förbättrad upptäcktsförmåga hos myndigheterna.

Tullens roll

Tullverket spelar en avgörande roll i att förhindra narkotikasmuggling till Sverige. Genom att använda avancerad teknologi som scannrar och narkotikahundar, samt noggranna kontroller och utredningar, har de kunnat göra betydande beslag av olagliga droger. Detta är inte bara viktigt för att minska tillgången på narkotika på gatan, utan också för att förhindra att kriminella nätverk får ytterligare resurser.

Framtiden för narkotikabrottslighet i Sverige

Fallet med lastbilschauffören från Serbien belyser komplexiteten och farorna med internationell narkotikasmuggling. Det visar också på de metoder och teknologier som tullmyndigheterna använder för att bekämpa denna brottslighet. Samtidigt påminner det om de personliga tragedier som ofta är kopplade till narkotikahandel, där individer kan vara utsatta för hot och påtryckningar.

När rättsprocessen fortsätter kommer det att bli avgörande att få en fullständig bild av händelseförloppet och att säkerställa att alla inblandade hålls ansvariga. För den åtalade lastbilschauffören återstår det att se om domstolen kommer att acceptera hans försvar om att han agerade under hot, eller om han kommer att dömas för det allvarliga brott han står anklagad för.