JO kritiserar Domstolsverket för DiBa-systemet Admin juni 5, 2024

JO kritiserar Domstolsverket för DiBa-systemet

Domar och rättsfall
JO kritiserar Domstolsverket för bristande information och hantering vid införandet av DiBa, ett nytt verksamhetsstöd för tingsrätternas brottmålsförhandlingar. Domstolsverket får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra systemet och kommunikationen med berörda parter.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.