PMÖD tar hjälp av EU-domstolen för varumärkesfrågor Admin juni 4, 2024

PMÖD tar hjälp av EU-domstolen för varumärkesfrågor

Domar och rättsfall
Sveriges högsta domstol för patent och marknadsrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), har beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att klargöra tolkningen av EU-immaterialrättsliga regler. Detta inkluderar frågor om giltigheten av varumärkesregistreringar och användningen av varumärken i reklam. Beslutet visar vikten av att hålla sig uppdaterad om EU-rättens utveckling och kan bli vägledande praxis för framtida varumärkesrättsliga beslut i Sverige.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.