Hovrätt friar man från anklagelser om hindrande av myndighetsutövning Admin juni 4, 2024

Hovrätt friar man från anklagelser om hindrande av myndighetsutövning

Blog
Hovrätten har friat en 19-årig man från anklagelser om att ha hindrat myndighetsutövning genom att inte samarbeta med poliserna när han försökte lämna en plats. Domstolen ansåg att mannen inte hade uppsåt att hindra myndighetsutövningen eftersom han trodde att polisernas ingripande var över och att han inte längre var skyldig att stanna kvar och prata med dem. Domslutet visar att det inte är okej för myndigheter att agera godtyckligt och att man som medborgare har rätt att lämna en plats om man inte längre är misstänkt för något brott. Samtidigt betonas vikten av att respektera myndigheternas arbete och att samarbeta med dem.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.