MÖD: Kommunen har rätt att kräva markundersökningar Admin juni 4, 2024

MÖD: Kommunen har rätt att kräva markundersökningar

Domar och rättsfall
Miljööverdomstolen i Sverige har avgjort att kommunal nämnd har rätt att kräva markundersökningar av en tidigare fastighetsägare i preventivt syfte, vilket har stor betydelse för kommuner och fastighetsägare. Detta ansvar inkluderar att agera i förebyggande syfte för att skydda allmänheten och miljön.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.