Kammarrätten fastslår rätt till bistånd för bredband Admin juni 3, 2024

Kammarrätten fastslår rätt till bistånd för bredband

Domar och rättsfall
Kammarrätten har beslutat att en kvinna har rätt till bistånd för bredband eftersom hon endast hade tillgång till internet genom swish-överföring via sin dotters mobilnummer. Kommunen avslog kvinnans ansökan, men Kammarrätten fastslog att internetåtkomst är en nödvändighet för att uppnå en skälig levnadsnivå. Beslutet understryker vikten av att säkerställa lika tillgång till internet för alla medborgare.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.