Svenska pensionspengar i skandalomsusad fastighetsjätte i Dubai Admin maj 31, 2024

Svenska pensionspengar i skandalomsusad fastighetsjätte i Dubai

Nyheter

Fem miljoner svenskars pensionspengar har investerats i den ledande fastighetsjätten Emaar i Dubai, ett företag som nu är i blåsväder för att ha sålt fastigheter till kriminella nätverk och därmed möjliggjort penningtvätt. Uppgifterna har avslöjats av SVT i samarbete med den norska nättidningen E24, som fått tillgång till Dubais fastighetsregister.

EMAAR: Byggare av Dubais skyline

Emaar, företaget bakom ikoniska byggnader som Burj Khalifa, har etablerat sig som en av de främsta fastighetsutvecklarna i Dubai. Men nu visar det sig att bland bolagets kunder finns flera internationellt kriminella individer. Bland annat har Emaar sålt lägenheter och villor till personer som arbetar med penningtvätt för den italienska maffian Camorran och ledaren för den irländska Kinnahan-kartellen.

Enligt Louise Brown, rådgivare i penningtvättsfrågor på konsultfirman Advisense och tidigare ordförande i Transparency International Sverige, bryter dessa affärer mot de lagar och regler som är satta för att förhindra penningtvätt.

– Givet den information ni har så är det ju tydligt att det är personer kopplade till kriminella nätverken, säger Louise Brown till SVT.

Sjunde AP-fondens inblandning

Emaar är till stor del ägt av Dubais ledare, shejk Mohammed bin Rashid al Maktoum. Bolaget börsnoterades dock 2014, vilket öppnade upp för internationella investerare. Bland dessa finns Sjunde AP-fonden, som förvaltar pensionspengar åt fem miljoner svenskar.

– Vi köper enligt ett världsindex och då kom den här aktien med, säger Johan Florén, hållbarhetschef på Sjunde AP-fonden.

Trots att Förenade Arabemiraten, där Emaar är baserat, finns på EU-lista över högriskländer för penningtvätt, har fonden investerat i bolaget utan att upptäcka några varningssignaler.

Varningsflaggor

Enligt Louise Brown finns det två tydliga varningsflaggor för investeringar som Emaar: fastighetsinvesteringar i högriskmarknader. Detta innebär att extra noggrannhet och kontinuerlig uppföljning krävs för att säkerställa att affärerna är rena.

– Det finns två varningsflaggor: fastighetsinvestering och högriskmarknad. Då behöver man följa upp hela tiden, eller inte gå in alls, säger Brown.

Trots detta menar Johan Florén att fonden inte tidigare sett några problem med Emaar.

– Vi har bevakning på våra bolag men har inte sett något när det gäller det här bolaget, säger han.

Påbörjar undersökning

Efter avslöjandet har Sjunde AP-fonden beslutat att påbörja en undersökning av sina investeringar i Emaar. Om problem upptäcks, kommer fonden att ta kontakt med bolaget för att diskutera situationen.

– Vi kommer att starta en undersökning med anledning av era uppgifter. Om vi hittar problem kommer vi kontakta bolaget, säger Johan Florén.

Emaar har än så länge inte svartlistats av Sjunde AP-fonden, men Florén förtydligar att om företaget har misskött sig allvarligt så kommer de att uteslutas från fondens investeringar.

– Har de misskött sig allvarligt så åker de ut, säger Florén.

Allvarliga konsekvenser

Denna situation belyser de potentiella riskerna med globala investeringar, särskilt i högriskmarknader. Det påminner också om vikten av noggrann due diligence och kontinuerlig övervakning av investeringar för att undvika oetiska eller olagliga affärsmetoder.

För de fem miljoner svenskar vars pensionspengar är investerade i Emaar genom Sjunde AP-fonden, skapar detta avslöjande oro och frågor om hur deras besparingar hanteras och vilka etiska standarder som tillämpas.

Framtida åtgärder

Sjunde AP-fonden har nu en möjlighet att omvärdera sina investeringsstrategier och försäkra sig om att deras investeringar uppfyller högsta möjliga etiska standarder. Genom att ta detta avslöjande på allvar och vidta nödvändiga åtgärder kan fonden visa sitt engagemang för att skydda sina pensionssparares intressen och bidra till en rättvis och transparent global marknad.

Det återstår att se hur fondens undersökning kommer att påverka deras framtida investeringar i Emaar och andra liknande bolag. Det är tydligt att noggrannhet och integritet är avgörande för att undvika framtida skandaler och säkerställa förtroendet hos de som litar på fonden för deras ekonomiska framtid.