Högsta domstolen bifaller resningsansökan i eko-mål Admin maj 31, 2024

Högsta domstolen bifaller resningsansökan i eko-mål

Domar och rättsfall
Högsta domstolen i Sverige har bifallit en resningsansökan i ett avtalsrättsligt mål där ny skriftlig bevisning upptäckts. HD anser att bevisningen hade ändrat utgången av fallet om den funnits tillgänglig under den första rättegången.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.