Högre instans prövar ”vållande till kroppsskada” dom Admin maj 31, 2024

Högre instans prövar ”vållande till kroppsskada” dom

Domar och rättsfall
Högsta Domstolen i Sverige beslutar att ta upp fallet där en man dömts för vållande till kroppsskada efter att ha lämnat sin lillebror utan uppsikt på en badplats hösten 2020. HD ska pröva om mannen handlat grovt vårdslöst och eventuellt döma honom till en hårdare påföljd. Många är oroliga för att domen kan skapa ett prejudikat för liknande fall.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.