FI: Vinster från bedrägerier når rekordnivåer Admin maj 31, 2024

FI: Vinster från bedrägerier når rekordnivåer

Nyheter

Finansinspektionen (FI) har i en ny rapport avslöjat att nivåerna för brottsvinster nådde rekordhöjder under andra halvåret 2023, med totalt 1,1 miljarder kronor i brottsvinster. Denna rapport belyser de växande problemen med bedrägerier på finansmarknaden och betonar behovet av skärpta lagar för att bättre skydda konsumenterna.

Explosiv ökning av bedrägliga transaktioner

Under andra halvåret 2023 genomfördes fler än 135 000 bedrägliga transaktioner, vilket representerar en tredubbling av beloppet jämfört med samma period 2020. Detta är de högst uppmätta nivåerna för bedrägerier under ett halvår hittills, vilket markerar en alarmerande trend.

– De här problemen har vuxit sig större över tid och det är alldeles uppenbart att mer behöver göras. Att bättre skydda konsumenterna på finansmarknaden och strypa pengaflöden till kriminella behöver stå högst på agendan för bankerna och betaltjänstleverantörerna, säger Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen.

Social manipulation – Ett växande problem

Den mest ökande formen av bedrägeri är social manipulation, där bedragare manipulerar konsumenter att genomföra transaktioner. Denna form av bedrägeri står för två tredjedelar av de rapporterade fallen och drabbar främst personer över 60 år. Konsumenter som faller offer för social manipulation har ofta inte rätt till ersättning enligt nuvarande regelverk och får därför själva stå för förlusterna.

Behov av skärpt lagstiftning

För att effektivt bekämpa bedrägerier vill FI se en skärpt lagstiftning som ställer högre krav på företag att skydda konsumenterna. FI konstaterar att det pågår arbete inom EU för att utveckla nya regelverk som bland annat innebär bättre övervakning av misstänkta transaktioner och att företag ska ta ett större ansvar för förluster som uppstår vid bedrägerier genom social manipulation.

– Det finns en gräns för hur skeptisk och väl insatt en konsument ska behöva vara. Det är mycket positivt att EU arbetar med att ta fram nya regler med skärpta krav på bankerna och betaltjänstleverantörerna, säger Daniel Barr.

Förbättrade informationsdelningsmöjligheter

En annan viktig aspekt som FI lyfter fram är behovet av att banker och betaltjänstleverantörer ska kunna dela information sinsemellan och med myndigheter som Polisen för att förhindra bedrägerier. FI betonar även behovet av reglering för att försvåra manipulering av mobil- och telefonnummer och möjligheten att tekniskt verifiera identiteten på den som ringer.

Post- och Telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att motverka bedrägerier som utnyttjar elektroniska kommunikationstjänster, och FI kommer att samarbeta med PTS i dessa frågor.

Bankföreningens åtgärder

FI välkomnar de åtgärder som Bankföreningen och deras medlemsföretag har presenterat för att öka säkerheten och skydda konsumenterna. FI ser dessa åtgärder som ett steg i rätt riktning men betonar att mer arbete behövs för att hantera det växande hotet från bedrägerier.

EU:s roll i regelverksutveckling

Den pågående utvecklingen av nya regelverk inom EU är ett viktigt steg för att stärka skyddet för konsumenter på finansmarknaden. Dessa regler förväntas ställa högre krav på bankerna och betaltjänstleverantörerna, vilket i sin tur ökar deras incitament att förbättra säkerheten i sina produkter. Det är också viktigt att dessa nya regler utformas på ett sätt som förhindrar vårdslöshet från betaltjänstanvändare och nya former av kriminell aktivitet.

Slutsats

Finansinspektionens rapport om rekordhöga nivåer av brottsvinster under andra halvåret 2023 belyser ett allvarligt problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. Med över 1,1 miljarder kronor i brottsvinster och en explosionsartad ökning av bedrägerier, är det tydligt att det behövs skärpt lagstiftning och bättre skydd för konsumenterna. FIuppmaning till hårdare regler och förbättrade informationsdelningsmöjligheter mellan banker, betaltjänstleverantörer och myndigheter är ett steg i rätt riktning. Med EUarbete för att utveckla nya regelverk kan vi förhoppningsvis se en framtid där konsumenterna är bättre skyddade och de kriminella nätverken har svårare att utföra sina bedrägerier.