Livränta kan omprövas vid ekonomiska förändringar Admin maj 30, 2024

Livränta kan omprövas vid ekonomiska förändringar

Domar och rättsfall
Högsta domstolen har klargjort att livräntan för en skadelidande kan omprövas vid nya väsentliga ekonomiska förändringar, även om en föregående ändring inte föranlett någon omprövning. Beslutet främjar en rättvis försäkringsprocess och stärker tryggheten för försäkringstagare.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.