Kammarrätten beviljar skolskjuts till funktionsnedsatt pojke Admin maj 30, 2024

Kammarrätten beviljar skolskjuts till funktionsnedsatt pojke

Domar och rättsfall
En 11-årig pojke med funktionsnedsättning har beviljats skolskjuts av Kammarrätten trots att färdvägens längd inte var uppfylld. Pojken har också rätt till skolskjuts till sin nya skola på grund av sin funktionsnedsättning. Kammarrätten har säkerställt att pojken får de resurser han behöver för att ta sig till skolan.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.