Huvudaktieägare ska beskattas för felaktigt kostnadsförda utgifter Admin maj 30, 2024

Huvudaktieägare ska beskattas för felaktigt kostnadsförda utgifter

Domar och rättsfall
En svensk rättsprocess har resulterat i att huvudaktieägaren i ett fåmansföretag ska beskattas för felaktigt kostnadsförda utgifter från ett annat bolag. Domstolen ansåg att huvudaktieägaren hade ett skattemässigt ansvar för kostnaderna eftersom denne agerade som delägare. Detta visar på vikten av att ha en bra kontroll över bokföringen och se till att allt stämmer överens med gällande regler och lagar.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.