Regeringen föreslår ändringar i lagen om mänskliga rättigheter Admin maj 29, 2024

Regeringen föreslår ändringar i lagen om mänskliga rättigheter

Domar och rättsfall
Regeringen föreslår att Sverige godkänner tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen för att stärka det nationella beslutsfattandet och öka möjligheterna för enskilda att få skadestånd vid kränkningar av mänskliga rättigheter. Ändringar i lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna föreslås också för att säkerställa överensstämmelse med tilläggsprotokollet. Lagrådsremissen har skickats på remiss och berörda parter kan lämna synpunkter.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.