Miljonsvindel i Solna stad – utredningen om Mick Jagger-bluffen växer Admin maj 29, 2024

Miljonsvindel i Solna stad – utredningen om Mick Jagger-bluffen växer

Nyheter

En anställd inom Solna stad misstänks ha svindlat kommunen på nästan 18 miljoner kronor, en dramatisk ökning från de initialt misstänkta 4,3 miljonerna. Händelsen, som först rapporterades av Dagens Nyheter, har skakat den lokala administrationen och lett till en omfattande internutredning.

Kvinnan, som arbetade som finansekonom, misstänks ha blivit offer för ett romansbedrägeri där bedragaren utgav sig för att vara Mick Jagger, frontfiguren i Rolling Stones. Trots de sensationella omständigheterna kring fallet, har Solna stad valt att inte kommentera kvinnans misstänkta motiv. Efter upptäckten av de misstänkta förskingringarna har kvinnan fått lämna sin tjänst.

Manipulerade stadens bokföring

Detaljer kring hur bedrägeriet utfördes har kommit fram under den pågående internutredningen. Kvinnan misstänks ha dolt utbetalningar genom att ändra i leverantörsuppgifter och inaktivera interna kontrollfunktioner. Anna Håkansson, tillförordnad ekonomichef i Solna stad, belyste bristerna i systemet som möjliggjort förskingringen.

”Det här hade vi kunnat upptäcka tidigare om vi haft bättre internkontroll,” medger Håkansson, som också påpekar att kommunen nu har vidtagit åtgärder för att förbättra sina kontrollmekanismer och förhindra framtida incidenter.

Åklagarledd utredning pågår

Åklagaren har inlett en utredning om trolöshet mot huvudman, men har än så länge inte lämnat några kommentarer om hur utredningen fortskrider. Samtidigt förbereder Solna stad ett skadeståndsanspråk och håller dialog med sitt försäkringsbolag, även om det är osäkert om de förlorade miljonerna kommer att återvinnas.

Detta fall understryker vikten av strikta interna kontroller inom offentliga institutioner och påminner om de sofistikerade metoder som bedragare använder för att exploatera svagheter i finansiella system.