Bostadsbolag ålagt upphandlingsskadeavgift på 90 000 kronor Admin maj 29, 2024

Bostadsbolag ålagt upphandlingsskadeavgift på 90 000 kronor

Blog
Ett bostadsbolag har gjort en otillåten direktupphandling av it-konsulttjänster, enligt en rapport från Konkurrensverket, och bolaget kan bli skyldigt att betala en upphandlingsskadeavgift på 90 000 kronor. Annonsering av offentliga upphandlingar över en viss summa är ett krav för att uppnå rättvis konkurrens. Bristande kunskap och resurser är ofta bakgrunden till överträdelser av upphandlingsregler, och det är viktigt att satsa på rätt verktyg och rutiner för att hantera upphandlingsprocesserna på ett korrekt sätt, enligt rapporten.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.