Pensionsmyndigheten gör stor inbetalning till Allra-sparare Admin maj 28, 2024

Pensionsmyndigheten gör stor inbetalning till Allra-sparare

Nyheter

Efter en lång rättsprocess kan 86 400 tidigare sparare i Allras fonder nu börja se ljuset i tunneln när Pensionsmyndigheten påbörjar inbetalningar på totalt 95 miljoner kronor. Detta markerar en viktig vändpunkt för de många som drabbades av de finansiella problem som uppstod i samband med skandalen kring Allra.

Allra, ett företag som tidigare hanterade fonder inom premiepensionssystemet, hamnade i blåsväder 2021 när Svea hovrätt dömde dem att betala skadestånd till Pensionsmyndigheten. Domen kom som ett resultat av långvariga utredningar kring Allras hantering av pensionssparares kapital. Det visade sig att otillbörliga transaktioner och beslut hade lett till förluster för spararna, något som hovrätten såg som skadeståndsskyldigt.

Den första inbetalningen på 95 miljoner kronor är en del av det skadestånd som Pensionsmyndigheten tilldömdes. Pengarna är avsedda att delvis återställa de ekonomiska förlusterna för dem vars premiepensionskapital förvaltades av Allra under perioden 2012. Enligt Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör på Pensionsmyndigheten, är detta ett viktigt steg mot att återvinna och återbetala de medel som spararna förlorat.

Pensionsmyndigheten understryker att inbetalningen bara är ett delmål i deras arbete. Chefsjuristen Lena Aronsson betonar att myndighetens arbete är långsiktigt och att man kommer fortsätta kämpa för att säkerställa att varje sparare får full ersättning för de ekonomiska skador som uppstått. Det finns en möjlighet att ytterligare inbetalningar kommer att göras eftersom det totala beloppet från skadeståndet är högre än den summa som nu fördelas.

För de drabbade spararna är processen smidig. Pengarna kommer automatiskt att sättas in på deras premiepensionskonton, och ingen åtgärd krävs från deras sida. Storleken på den enskilda inbetalningen beror på flera faktorer, inklusive hur länge och i vilken omfattning spararen hade innehav i de berörda fonderna.