Hovrätten bekräftar hyresnämndens beslut om återbetalning av oskälig hyra Admin maj 28, 2024

Hovrätten bekräftar hyresnämndens beslut om återbetalning av oskälig hyra

Nyheter

I ett nyligt avgörande från Svea Hovrätt bekräftades Hyresnämndens beslut att en hyresvärd måste återbetala 47 424 kronor plus ränta för att ha tagit ut en oskälig hyra från sin hyresgäst. Beslutet avslog hyresvärden överklagande och stadfäster därmed den tidigare domen.

Tvisten gällde en andrahandsuthyrning av ett rum i Skarpnäck, där hyresgästen hade betalat en betydligt högre hyra än vad som ansågs skäligt. Hyran var ursprungligen satt till 6 500 kronor per månad, men Hyresnämnden bedömde att en skälig hyra skulle ligga mellan 3 408 och 3 644 kronor per månad, beroende på period.

Hyresvärden ålades att återbetala differensen på grund av att den begärda hyran översteg den skäliga nivån. Hyresnämndens utredning tog hänsyn till kostnader för el och internet som delades mellan de boende i lägenheten, vilket bidrog till bedömningen.

Fallet belyser vikten av att upprätthålla juridiska och etiska standarder i hyressättningen, särskilt i städer där bostadsmarknaden kan vara under stor press. Svea Hovrätts beslut förstärker rättsprinciperna kring hantering av hyresförhållanden och oskäliga hyror, och tjänar som en påminnelse för hyresvärdar att följa etablerade lagar och förordningar.