Söderköpings kommun brott mot upphandlingsregler fördöms av Konkurrensverket Admin maj 24, 2024

Söderköpings kommun brott mot upphandlingsregler fördöms av Konkurrensverket

Blog
Söderköpings kommun har brutit mot upphandlingsreglerna genom att ingå avtal utan annonsering och uppmanas av Konkurrensverket att betala en upphandlingsskadeavgift. Detta visar vikten av att förstå och följa reglerna för offentlig upphandling för att undvika ekonomiska konsekvenser och främja konkurrensen.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.