Militär åtalad för tjänstefel efter stöld av automatvapen Admin maj 24, 2024

Militär åtalad för tjänstefel efter stöld av automatvapen

Nyheter

En incident där ett automatvapen och en skyddsväst stals från en låst bil i Landskrona har lett till rättsliga konsekvenser för en svensk militär. Händelsen, som inträffade i oktober förra året, har nu resulterat i att mannen åtalats för tjänstefel vid Lunds tingsrätt. Han riskerar att förlora sitt jobb hos Försvarsmakten om han döms.

Enligt uppgift var militären och hans kollegor på väg hem från ett uppdrag och stannade i Landskrona för att äta hamburgare. Vapnet, en komplett AK5:a med tillhörande ammunition, hade placerats under passagerarsätet, dolt under en skyddsväst för att inte väcka uppseende på restaurangen. Trots att bilen var låst och militären menar att han hade uppsikt över fordonet, upptäcktes en krossad ruta och den stulna utrustningen efter måltiden.

Militären nekar till brott och framhåller att han tog de försiktighetsåtgärder som krävdes under rådande omständigheter. Dock pekar Försvarsmaktens interna regler på att den så kallade vitala delen av ett vapen ska hållas under konstant uppsikt, något som inte skedde medan gruppen åt inuti restaurangen.

Åklagare Love Lundin understryker bristen på konstant övervakning av bilen. ”Utredningen visar att bilen inte har varit under uppsikt konstant, de har varit i restaurangen en längre tid med ryggen till samt även haft toalettbesök,” säger Lundin i en kommentar om fallet till SVT.

Frågan om vart vapnet tagit vägen är fortfarande obesvarad, och det är oklart om det nu är i kriminella händer. ”Den typen av spekulationer låter sig inte göras inom ramen för den här utredningen, men det är klart att det är allvarligt när så kraftfulla vapen hamnar i fel händer,” tillägger Lundin.

Fallet har väckt diskussion om säkerheten kring hantering av militära vapen och de protokoll som följs av personal i Försvarsmakten, speciellt i situationer där vapnen måste förvaras temporärt under civila förhållanden. Rättegången fortsätter att uppmärksammas, och utfallet kan få långtgående konsekvenser för den anklagade militären samt för riktlinjerna kring vapenhantering inom försvaret.