Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) undanröjer kammarrättens beslut Admin maj 23, 2024

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) undanröjer kammarrättens beslut

Blog
HFD har slagit fast att prövningstillstånd krävs för att överklaga beslut och kammarrätten kan inte neka prövning på grund av det. Dom rör fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.