Omsatte 48 miljoner i Bitcoin – saknade bokföring Admin maj 22, 2024

Omsatte 48 miljoner i Bitcoin – saknade bokföring

Nyheter

En 39-årig man har dömts för bokföringsbrott efter att ha bedrivit en omfattande handel med bitcoin, vilket resulterade i transaktioner på totalt 48 miljoner kronor under åren 2017 till 2019. Mannen, som aktivt handlade på webbplatsen localbitcoins.com, genomförde tusentals transaktioner utan annat förvärvsarbete under denna tid.

Trots att mannen deklarerade inkomsterna som kapitalvinster, bedömer Hovrätten för Nedre Norrland att verksamheten borde klassificeras som näringsverksamhet och därmed varit bokföringspliktig. Detta efter en lång rättsprocess där Skatteverkets tidigare vägledningar hade antytt att även omfattande handel med kryptovaluta kunde beskattas som kapitalvinst.

Mannen, som inte hade uppsåt att begå brott, förlitade sig på information från internet och tidigare rättsliga ställningstaganden från Skatteverket. Hovrätten tog hänsyn till att kryptovalutor är ett relativt nytt fenomen med osäker reglering, men fann att mannen borde ha gjort en mer omfattande undersökning angående bokföringsskyldigheten för sin verksamhet.

Trots transaktioner värda miljontals kronor under två års tid, döms mannen endast till villkorlig dom och dagsböter på grund av den långsamma rättsprocessen, vilket kränkt hans rätt till en rättvis rättegång inom skälig tid. Han ska betala 50 dagsböter à 50 kronor, totalt 2 500 kronor.

Hovrättens beslut har väckt diskussioner om huruvida rättsväsendet är rustat att hantera fall som involverar moderna finansiella instrument som kryptovalutor, och om det finns ett behov av tydligare riktlinjer och regelverk för denna typ av näringsverksamhet.