Högsta domstolen prövar åklagarens roll i penningtvättsfall Admin maj 22, 2024

Högsta domstolen prövar åklagarens roll i penningtvättsfall

Blog
Idag meddelade Högsta domstolen att de kommer bevilja ett prövningstillstånd för att ta ställning till en viktig fråga rörande åklagarens behörighet att överklaga i mål som rör penningtvätt. Bakgrunden till detta fall är en rättstvist som uppstod när en person blev dömd för penningtvätt av tingsrätten. Domen innebar att hen var skyldig att betala skadestånd till en annan person som utsatts för hans brottsliga handlingar.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.