Kammarrätten ger tydliga riktlinjer för tilläggsbelopp till elever Admin maj 21, 2024

Kammarrätten ger tydliga riktlinjer för tilläggsbelopp till elever

Blog
I tre olika mål har kammarrätten prövat frågan för vilken period ett tilläggsbelopp för en elev med omfattande behov av särskilt stöd ska bestämmas. Dessa mål har nu lett till tydligare riktlinjer för hur kommuner och skolor bör agera i frågan.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.