Kammarrätten beslutar att journaluppgifter kan lämnas ut efter död Admin maj 21, 2024

Kammarrätten beslutar att journaluppgifter kan lämnas ut efter död

Blog
Kammarrätten har beslutat att uppgifter i en persons journal som skyddas av sekretess under personens liv kan bli offentliga efter personens död. Beslutet innebär att det kan bli större tillgänglighet till personuppgifter efter döden, men kräver att det inte handlar om integritetskänsliga eller förtroendeskapande uppgifter och att den avlidna personen inte motsatte sig utlämnandet av informationen. Domen innebär en balansgång mellan integritetsskydd och allmänhetens rätt till insyn och information.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.