Hovrätten väljer att inte upphäva skiljedom Admin maj 21, 2024

Hovrätten väljer att inte upphäva skiljedom

Blog
Hovrätten i Sverige har beslutat att inte upphäva en skiljedom som grundades på omständigheter som inte var relevanta för målet, vilket har rört upp debatt om vad som anses vara acceptabelt i skiljemannaförfaranden. Även om skiljemän har en viss frihet att ta beslut, måste de följa riktlinjer och uppdraget de har fått. Skiljemannarätten fortsätter dock att vara en populär tvistlösningsmetod i Sverige.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.