Eldningsförbud införs i Blekinge på grund av hög brandrisk Admin maj 21, 2024

Eldningsförbud införs i Blekinge på grund av hög brandrisk

Blog

Från och med imorgon kommer det att bli förbjudet att elda i Blekinge, meddelade kommunen igår kväll. På grund av den torra och varma sommaren ökar risken för bränder markant i hela regionen och det här nya förbudet införs för att minska risken ytterligare.

Beslutet gäller eldning av all typ, inklusive brännande av ris och trädgårdsavfall. Även eldning av ljus och facklor kommer att vara förbjudet. Kommunen uppmanar alla invånare att respektera förbudet för att undvika att bränder uppstår och för att skydda både människor och miljö.

Det finns dock en undantag från eldningsförbudet: grillning på egen tomt är fortsatt tillåtet. Kommunen rekommenderar dock att man är försiktig vid grillning och följer de vanliga säkerhetsföreskrifterna som att ha en handbrandsläckare nära till hands och att inte lämna grillen obevakad.

”Vi påminner alla invånare om att de har ett ansvar att inte orsaka bränder och att följa förbudet för att skydda både sig själva och vårt samhälle”, säger kommunens talesperson.

Kommunen har även betonat vikten av att hålla sig informerad om brandrisken och aktuella eldningsförbud genom att besöka kommunens hemsida eller ta kontakt med kommunens informationsservice.

Förbudet kommer att gälla tills vidare och kommunen kommer att utfärda böter till de som bryter mot restriktionerna.