Bedrägeribrott mot äldre resulterar i långa fängelsestraff Admin maj 21, 2024

Bedrägeribrott mot äldre resulterar i långa fängelsestraff

Nyheter

Tre unga kvinnor har dömts till fängelse efter en serie bedrägeribrott riktade mot äldre personer. Under sommaren begick kvinnorna brott i Osby, Kristianstad och Malmö där de utgav sig för att vara anställda inom hemtjänsten. Genom att exploatera äldre människors förtroende lyckades de lura till sig både pengar och värdefulla smycken.

Två av kvinnorna, som medverkade i bedrägerierna i samtliga städer, har dömts till ett fängelsestraff på tre år och fem månader. Den tredje kvinnan, som hade en något mindre del i brotten, dömdes till två år och elva månader.

Domen utfärdades efter en omfattande rättegång där det framkom hur kvinnorna målmedvetet sökte upp ensamboende äldre personer. Deras metod var välutvecklad: de presenterade sig som nya medarbetare i hemtjänsten, vilket gav dem tillgång till offrens bostäder. Väl inne tog de tillfället i akt att stjäla värdesaker och pengar.

Tingsrätten underströk allvaret i brotten genom att poängtera den utsatta positionen hos offren – äldre som bor ensamma och vars hem bör vara en trygg plats. ”Att missbruka äldres tillit på detta vis är inte bara kriminellt utan också moraliskt förkastligt,” sade domaren under rättegången.

Reaktionerna i samhällena där brotten begicks har varit starka. Lokala säkerhetsinitiativ har startats för att öka medvetenheten om liknande bedrägerier och för att stärka skyddet för äldre invånare. Polisen uppmanar även anhöriga och grannar att vara vaksamma och rapportera om misstänkta aktiviteter.